หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องติดสติ๊กเกอร์ | เครื่องติดสติ๊กเกอร์ซองแบบกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องติดสติ๊กเกอร์ซองแบบกึ่งอัตโนมัติ
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ซองแบบกึ่งอัตโนมัติ (0.0 MB)

สำหรับติดสติ๊กเกอร์  ลาเบล  ฉลาก  ลงบนซอง

ความกว้างของสติ๊กเกอร์                                          100  มม.

ความเร็วส่งสติ๊กเกอร์                                           12  เมตร / นาที

ความเร็วติดสติ๊กเกอร์                                           10 – 30  ครั้ง / นาที

DAI.  ของม้วนสติ๊กเกอร์                                         300  มม.

DAI.  ของแกนม้วนสติ๊กเกอร์                                76  มม.

ความคลาดเคลื่อน                                                ±  1  มม.

ระบบไฟฟ้า                                                        220V / 50Hz / 60W

ขนาดเครื่อง                                                        ยาว  550  x  กว้าง  350  x  สูง  550  มม.

น้ำหนักเครื่อง                                                     30  kg.