หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุแนวตั้ง | เครื่องสกรูลำเลียงสินค้า รุ่น BSL-S1
เครื่องสกรูลำเลียงสินค้า รุ่น BSL-S1
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องสกรูลำเลียงสินค้า รุ่น BSL-S1 (0.0 MB)

เครื่องสกรูลำเลียงสินค้า รุ่น BSL-S1

ใช้สำหรับลำเลียงสินค้าที่เป็นผง เข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ

ปริมาณการลำเลียง 1500 ลิตร / ชั่วโมง

ความจุของถังใส่สินค้า 110 ลิตร

ความสูงในการลำเลียง 1600 เมตร

ระบบไฟฟ้า 380V / 50Hz