หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุแนวนอน | เครื่องบรรจุห่อ+ชิ้งค์ฟิล์มอัตโนมัติ
เครื่องบรรจุห่อ+ชิ้งค์ฟิล์มอัตโนมัติ
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องบรรจุห่อ+ชิ้งค์ฟิล์มอัตโนมัติ (0.0 MB)

รายละเอียดเครื่อง

                             ความกว้างของฟิล์ม                           ≤   590  มม.

                             ขนาดซอง                                      ยาว  120  -  450  มม.

                                                                             กว้าง  50  -  240  มม.

                             ขนาดสินค้ารรจุ                               ยาว  60  -  280  มม.                      

กว้าง   30  -  120   มม.

                                                                             สูง    40 -  75  มม.

                             ความเร็วบรรจุ                                40  -  140  ซอง / นาที

                             หน้ากว้างของฟิล์ม                            120  -  580  มม.

                             เส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนฟิล์ม                ≤  320  มม.

                             ขนาดความกว้างของแท่นมีด                  250  มม.

                             ระบบไฟฟ้า                                    220V / 50Hz / 3.66Kw

                             ขนาดเครื่อง                                   ยาว  5000  x  กว้าง  1200  x  สูง  1750  มม.

                             น้ำหนักเครื่อง                                 1200  kg.