หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องพิมพ์วันที่ | เครื่องพิมพ์วัเครื่องพิมพ์วันที่แบบตั้งโต๊ะนที่แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องพิมพ์วัเครื่องพิมพ์วันที่แบบตั้งโต๊ะนที่แบบตั้งโต๊ะ
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องพิมพ์วัเครื่องพิมพ์วันที่แบบตั้งโต๊ะนที่แบบตั้งโต๊ะ (0.0 MB)

ใช้สำหรับ พิมพ์วันที่  วันผลิต  วันหมดอายุ  ลงบน  ซองกระดาษ  ลาเบลกระดาษ  ซองพลาสติก  ลาเบลพลาสติก  กล่องกระดาษ

ซองสำเร็จรูป ฯลฯ

                                   ระบบไฟฟ้า                                       AC220V / 50Hz  / 180 W

                                   วัสดุสิ้นเปลือง                          ลูกหมึก  ID. 12 x OD. 36 X  H. 32  MM.

                                   ความเร็ว                                0  -  300    ซอง / นาที

                                   ขนาดซอง                               ยาว  55  - 500 มม.  x  กว้าง  30 – 260  มม.

                                   จำนวนตัวอักษร                       ใส่ได้  5  แถว  15  ตัวอักษร/แถว

                                   ตัวอักษรให้เลือก                       2.0  ,  2.5  , 3.0  ,  3.5  มม.  (แนว  T , R)

                                   ขนาดเครื่อง                            ยาว  440  x  กว้าง  345 x  สูง  260  มม.

                                  น้ำหนักเครื่อง                                     23  กิโลกรัม