หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุแนวตั้ง | เครื่องลำเลียงวัตถุ รุ่น BSL-S3
เครื่องลำเลียงวัตถุ รุ่น BSL-S3
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องลำเลียงวัตถุ รุ่น BSL-S3 (0.0 MB)

เครื่องลำเลียงวัตถุ รุ่น BSL-S3

ปริมาณการลำเลียง 3000 ลิตร / ชั่งโมง

ความจุของถังใส่วัตถุ 230 ลิตร

ความสูงในการลำเลียง 1.8 เมตร

ระบบไฟฟ้า 220V / 50 Hz

รูปแบบของถัง ถังกลม