หน้าแรก | กิจกรรม
งานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2020 ที่ไบเทค บางนา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ร่วมออกงาน PROPAK ASIA 2020 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28 พบกับเราได้ที่ Hall 102 บูธ AN31 ไบเทค บางนา วันที่ 20-23 ตุลาคม 2563