หน้าแรก | สินค้าและบริการ |
สินค้าทั้งหมด

เครื่องบรรจุซองสำเร็จรูปแบบขนาน รุ่น RT – 210G

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแนวนอนขนาดใหญ่

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุห่อ+ชิ้งค์ฟิล์มอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ รุ่น BG-250B

เครื่องนับพร้อมบรรจุหลอด

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ รุ่น BG-600XD

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ รุ่น BG-450XDSF