หน้าแรก | สินค้าและบริการ |
สินค้าทั้งหมด

เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติ รุ่น SYB-III

เครื่องบรรจุของเหลวแบบซองสำเร็จรูป รุ่น YBJ-500-4A

เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอด รุ่น YBJ-500-4HZ

เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอด รุ่น YBJ-500-8HZ

เครื่องบรรจุของเหลวแบบซองสำเร็จรูป รุ่น YBJ-500-8A

เครื่องบรรจุของเหลวแบบโรตารี่จ่ายซองสำเร็จรูป รุ่น ZGY-2000

รูปภาพไลน์ผลิตน้ำหวาน

เครื่องบรรจุฝาถ้วยแบบโรตารี่ รุ่น KIS900-2

เครื่องจ่ายของเหลวหนืดแนวตั้ง

เครื่องบรรจุของเหลวกึ่งออโต้หัวเดียวแบบระบบชั่ง

เครื่องบรรจุแนวตั้ง

เครื่องบรรจุของเหลวแบบซองสำเร็จรูป