หน้าแรก | สินค้าและบริการ |
สินค้าทั้งหมด

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลม รุ่น XT-100A

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมอัตโนมัติ

เครื่องปิดสติ๊กเกอร์ด้านข้าง,ด้านบน

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ซองแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ฝากลมอัตโนมัติ

เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมทากาว

เครื่องสวมลาเบลของฝาขวด

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างอัตโนมัติ รุ่น XT-3510A

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมแบบกึ่งออโต้ รุ่น MT-50 (ไม่มีพิมพ์วันที่)

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมแบบกึ่งออโต้ รุ่น MT-50C (มีพิมพ์วันที่)

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดแบนกึ่งออโต้ รุ่น FK-615