หน้าแรก | สินค้าและบริการ |
สินค้าทั้งหมด

เครื่องติดเทปกาวกล่อง

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง

เครื่องมัดเส้นลวดปากถุงกึ่งอัตโนมัติ รุ่น EST-250

เครื่องจ่ายของเหลว ของหนืดแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องจ่ายแป้งกึ่งอัตโนมัติ รุ่น CTL-1A3

BSE-4535

เครื่องตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ+ เครื่องชิ้งค์ฟิล์มหด รุ่น TF-6540S

เครื่องตัดและห่อฟิล์มหดแบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับสิ้นค้าไม่มีถาด รุ่น DFR-150A-3

เครื่องตัดและห่อฟิล์มหดแบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับสิ้นค้าที่มีถาด รุ่น DFR-150A-5

เครื่องซีลปากถุงแบบมีพิมพ์วันที่

เครื่องตรวจจับโลหะสินค้าเป็นผงก่อนบรรจุ

เครื่องตรวจจับโลหะในของเหลวก่อนการบรรจุ