หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องซิงส์ฟิล์ม | เครื่องปิดเทปกาวกล่องอัตโนมัติ
เครื่องปิดเทปกาวกล่องอัตโนมัติ
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องปิดเทปกาวกล่องอัตโนมัติ (0.0 MB)

ขนาขนาดกล่องเล็กสุด        ยาว 200 x   กว้าง  120  x  สูง  120  มม.

ขนาดกล่องใหญ่สุด           ยาว 600 x   กว้าง  500  x  สูง  600  มม.

ความเร็ว                          20  ครั้ง / นาที

วัสดุในการติดกล่อง         BOPP , PVC ,  กระดาษกาว

ความกว้างของเทปกาว     2  นิ้ว

ระบบไฟฟ้า                       220V / 200/400W / 50/60 Hz

ขนาดเครื่อง                      ยาว 1700 x กว้าง 900 x สูง 1510  มม.

น้ำหนักเครื่อง                  210  kg.