หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุยา | Blister Packing Machine Model DPB-80
Blister Packing Machine Model DPB-80
วีดีโอการใช้งาน

Blister Packing Machine Model DPB-80 (0.0 MB)

เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง

ความเร็ว                                      10  -  35  ครั้ง / นาที

กำลังการผลิต                                 ≤  1200   แผง / ชั่วโมง

ขนาดแผงยา                                  ยาว  70 x  กว้าง  110  x ความลึก  26  มม.

ระบบไฟฟ้า                                    380V / 50 Hz / 1.8  Kw

ขนาดความหนาของ  PVC  บน              หนา  0.15  -  0.5  x  กว้าง  80  มม.

ขนาดความหนาของ  PVC  ล่าง             หนา  0.02  -  0.035  x  กว้าง  80  มม.

ขนาดเครื่อง                                   ยาว  1580  x  กว้าง  550  x  สูง  1100  มม.

น้ำหนักเครื่อง                                 450  kg.