หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุยา | Soft Celatin Encapsulation Machine Model : RG0.8-110B
Soft Celatin Encapsulation Machine Model : RG0.8-110B
วีดีโอการใช้งาน

Soft Celatin Encapsulation Machine Model : RG0.8-110B (0.0 MB)

Soft  Celatin  Encapsulation   Machine     Model :  RG0.8-110B

                        รายละเอียดเครื่อง     (Specifications)

                                ความเร็วของโมลด์กลิ้งยา                           0  -  7  รอบ / นาที

                                ขนาดโมลด์กลิ้งยา                                  DAI.  72  x  110  มม.

                                ปริมาตรบรรจุ                                       0  -  0.8  ml.

                                ระบบไฟฟ้า                                          380V / 50Hz / 2.3Kw

                                ขนาดเครื่อง                                         ยาว  1250  x  กว้าง  900  x  สูง  1820  มม.

                                น้ำหนักเครื่อง                                       600  kg.