หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุยา | เครื่องเคลือบเม็ดยา
เครื่องเคลือบเม็ดยา
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องเคลือบเม็ดยา (0.0 MB)

                   กำลังการผลิต                                           ≤  80  kg. /ครั้ง

                   ความเร็วของถังเคลือบ                                 0  -  16  รอบ / นาที

                   DAI. ของถังเคลือบยา                                  930  มม.

                   กำลังเครื่องดูดลม                             5268  ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

                   กำลังเครื่องเป่าลม                                      1685   ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

                   แรงดันลม                                               0.5  -  0.8  Mpa

                   ปริมาณลมที่ใช้                                          350  ลิตร / นาที

                   เพาเวอร์เครื่องเคลือบ                                  1.5  Kw

                   เพาเวอร์มอเตอร์เครื่องดูดลม                           3  Kw

                   เพาเวอร์มอเตอร์เครื่องเป่าลมร้อน                     1.1  kw

                   ขนาดเครื่องเคลือบ                                     ยาว  1470  x  กว้าง  1120  x  สูง  1920  มม.

                   ขนาดเครื่องดูดลม                                      ยาว  1030  x  กว้าง  1070  x  สูง  1920  มม.

                   ขนาดเครื่องเป่าความร้อน                              ยาว  1020  x  กว้าง  1120  x  สูง  2120  มม.

                   น้ำหนักรวม                                             1600  kg.