หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุแนวตั้ง | เครื่องสกรูจ่ายแป้ง รุ่น BGL-3B
เครื่องสกรูจ่ายแป้ง รุ่น BGL-3B
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องสกรูจ่ายแป้ง รุ่น BGL-3B (0.0 MB)

เครื่องสกรูจ่ายแป้ง รุ่น BGL-3B

DAI. ของสกรู 22 84 มม. (สามารถเปลี่ยนได้)

ปริมาตร 300 1000 กรัม (เปลี่ยนขนาดต้องเปลี่ยนสกรู)

ความเร็ว 10 60 ครั้ง/นาที (หรือเท่ากับเครื่องบรรจุ)

ความคลาดเคลื่อน ± 1%

ระบบไฟฟ้า 380V / 50Hz / 1.8Kw

ปริมาตรของถังบรรจุสินค้า 50 ลิตร

ขนาดเครื่อง ยาว 1700 x กว้าง 540 x สูง 750 มม.