สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   293  
2 Apr 2023   649  
3 Apr 2023   443  
4 Apr 2023   449  
5 Apr 2023   296  
6 Apr 2023   483  
7 Apr 2023   236  
8 Apr 2023   1279  
9 Apr 2023   509  
10 Apr 2023   470  
11 Apr 2023   472  
12 Apr 2023   447  
13 Apr 2023   407  
14 Apr 2023   286  
15 Apr 2023   287  
16 Apr 2023   321  
17 Apr 2023   454  
18 Apr 2023   750  
19 Apr 2023   334  
20 Apr 2023   559  
21 Apr 2023   246  
22 Apr 2023   386  
23 Apr 2023   283  
24 Apr 2023   649  
25 Apr 2023   462  
26 Apr 2023   323  
27 Apr 2023   218  
28 Apr 2023   243  
29 Apr 2023   542  
30 Apr 2023   365