สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2016 304  
2017 2498  
2018 53956  
2019 42063  
2020 144834  
2021 149887  
2022 189052  
2023 156649  
2024 97267