หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องตรวจจับโลหะ | เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน
เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน (0.0 MB)

ความกว้างของการตรวจ                           50 - 300 มม.

ความสูงของการตรวจ                              50 - 180 มม.

ความละเอียด                                          Fe 0.5,N Fe 0.8 , Sus 1.0 มม.

ความกว้างของสายพาน                            100 - 500 มม.

ความยาวของสายพาน                              800 - 1800 มม.

ความสูงของสายพาน                               750 – 850 มม. (สามารถปรับได้)

ความเร็วสายพาน                                    16 - 60 m/min

น้ำหนักสูงสุดของการขับสินค้า                 10 kg

อุปกรณ์การคัดแยก                                  Pusher

ระบบไฟฟ้า                                            220V AC / 1 Phase / 200 w