หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องติดสติ๊กเกอร์ | เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมอัตโนมัติ
เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมอัตโนมัติ
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมอัตโนมัติ (0.0 MB)

ความเร็ว                                                                        40 – 100  ขวด/นาที

ขนาดขวดที่เหมาะสม                                                      DAI. 20 – 100 มม. X  ความสูง 40-200มม.

ความเร็วของการส่งสติ๊กเกอร์ออก                                      Max.  20  เมตร / นาที

ความกว้างของสติ๊กเกอร์                                                   30-144  มม.

ความยาวของสติ๊กเกอร์                                                     20  -  280  มม.

DAI. ของม้วนสติ๊กเกอร์                                                      350  มม.

DAI.  ของแกนม้วนสติ๊กเกอร์                                            76   มม.

ความคลาดเคลื่อน                                                            ±  1  มม.

ระบบไฟฟ้า                                                                    220 V / 1.5 Kw / 50 Hz

แรงดันลม                                                                      0.5  -  0.7  Mpa

ปริมาณลมที่ใช้                                                               250  L / Min

ขนาดเครื่องจักร                                                              ยาว  2000  x  กว้าง  850  x  สูง  1350  มม.

น้ำหนักเครื่อง                                                                 650   kg.