หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องพิมพ์วันที่ | เครื่องพิมพ์วันที่
เครื่องพิมพ์วันที่

ใช้ติดตั้งกับเครื่องบรรจุอัตโนมัติแนวนอน  หรือเครื่องบรรจุอัตโนมัติแนวตั้ง ฯลฯ

ความเร็ว                                                300 ครั้ง / นาที (เท่ากับความเร็วของเครื่องบรรจุ)

ระบบไฟฟ้า                                             220V / 50Hz / 130W

น้ำหนักเครื่อง                                          2    kg.

ขนาดตัวอักษรให้เลือก                                2.0 , 2.5 , 3.0  มม.

วัสดุสิ้นเปลือง                                          ลูกหมึก