หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องพิมพ์วันที่ | เครื่องพิมพ์วันที่แบบผ้าหมึก
เครื่องพิมพ์วันที่แบบผ้าหมึก
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องพิมพ์วันที่แบบผ้าหมึก (0.0 MB)

เหมาะกับ                                                         ใช้ติดกับเครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ

ความเร็ว                                                         120   ครั้ง / นาที

กำลังขับเคลื่อน                                                  มอเตอร์

หน้ากว้างผ้าหมึกริบบอน                                        ≤  กว้าง  35 มม.

เพาเวอร์                                                           220V / 50Hz  / 200W

น้ำหนักเครื่อง                                                    6  กิโลกรัม