หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องพิมพ์วันที่ | เครื่องพิมพ์วันที่แบบย้ายหัวพิมพ์ได้
เครื่องพิมพ์วันที่แบบย้ายหัวพิมพ์ได้
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องพิมพ์วันที่แบบย้ายหัวพิมพ์ได้ (0.0 MB)

รุ่น

DK-300A

DK-400A

ความเร็ว (ครั้ง / นาที)

≤  300

ขนาดซองที่พิมพ์ได้

กว้าง  50  -  300  มม.

กว้าง  50  -  420  มม.

ยาว    60  -  600  มม.

ยาว   60  -  600  มม.

ความสูงของตัวอักษร

3.0  มม.  แนว T , R

3.0  มม.  แนว T , R

ระบบไฟฟ้า

220V / 50 Hz  / 0.23 Kw

ขนาดเครื่อง (ย.xก.xส.)

430 x 445 x 310 มม.

430 x 565 x 310  มม.

น้ำหนักเครื่อง (ก.ก.)

30

34

วัสดุสิ้นเปลือง

ลูกหมึก  ID. 12 x OD. 36 x H. 32 mm.